Genel Tanıtım

Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü içinde, bu bölümün (o zamanki adıyla Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü) açıldığı 1982 yılında, Almanca eğitim yapan ortaöğretim kurumlarına matematik öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulmuş ve aynı yıl öğrenci alınarak eğitim ve öğretime başlamıştır. Programın eğitim dili kuruluşundan 2014-2015 öğretim yılına kadar Almanca idi. Dört yıllık öğretim süresi, 1998 yılında yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla beş yıla çıkartılmıştır.

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı; 2016-2017 öğretim yılı başından itibaren aynı adlı Anabilim Dalı altında, Matematik Öğretmenliği Programı adıyla yeniden yapılandırılmıştır. Bu programın öğrenim süresi 4 yıl, öğretim dili Türkçe’ dir. Bu programa girebilmek için ulusal üniversite sınavında başarılı olmak gerekmektedir. Ana bilim dalına girmeye hak kazanan bütün öğrenciler, isteğe bağlı, 1 yıl süreyle hazırlık sınıfında yabancı dil eğitimi alabilirler.  

Bu programdaki öğrenciler; alan eğitimi, mesleki eğitim ve genel kültür dersleri almaktadırlar. Matematik Öğretmenliği Programı matematik ve matematik  öğretimi alanlarını kapsamaktadır. Programda, matematik öğretimine yönelik materyal geliştirme ve uyarlama, sınav hazırlama ve değerlendirme; öğrenci gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak dersi tasarlama ve özellikle matematik  öğretmeni yetiştirme gibi konularla ilgili bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. 

Programın temel hedefi ülkemiz ortaöğretim okullarına Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda, Atatürk İlke ve İnkılaplarına gönülden bağlı, gerek alan bilgisi ve gerekse meslek bilgisi yönünden iyi yetişmiş, mesleğinde çağın teknolojilerini kullanabilen üstün nitelikli matematik öğretmenleri yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenciler, üniversitede edindikleri öğretmenlik mesleğine ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirmek amacıyla ortaöğretim okullarında uygulamalı derslere katılır ve öğrenimlerinin son döneminde staj yaparlar.

Programda her yıl ortalama 120 öğrenciye alanında uzman öğretim elemanları tarafından öğretim hizmeti sunulmaktadır.

Anabilim dalında yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Öğretmenliği Programı

06800 Beytepe ANKARA

Webmaster E-posta: ozgun.sefik@hacettepe.edu.tr

kocaeli escort izmit escort