Genel Tanıtım

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı; 2016-2017 öğretim yılı başından itibaren aynı adlı Anabilim Dalı altında, Matematik Öğretmenliği Programı adıyla yeniden yapılandırılmıştır. Bu programın öğrenim süresi 4 yıl, öğretim dili Türkçe’ dir. Bu programa girebilmek için ulusal üniversite sınavında başarılı olmak gerekmektedir. Ana bilim dalına girmeye hak kazanan bütün öğrenciler, isteğe bağlı, 1 yıl süreyle hazırlık sınıfında yabancı dil eğitimi alabilirler.  

Bu programdaki öğrenciler; alan eğitimi, mesleki eğitim ve genel kültür dersleri almaktadırlar. Matematik Öğretmenliği Programı matematik ve matematik  öğretimi alanlarını kapsamaktadır. Programda, matematik öğretimine yönelik materyal geliştirme ve uyarlama, sınav hazırlama ve değerlendirme; öğrenci gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak dersi tasarlama ve özellikle matematik  öğretmeni yetiştirme gibi konularla ilgili bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. 

 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Öğretmenliği Programı

06800 Beytepe ANKARA