EPDAD AKREDİTE
Emekli Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Ali BÜLBÜL

Dr. Öğrt. Üyesi Canan YANIK