EPDAD AKREDİTE
Misyon ve Vizyon

Programın temel hedefi ülkemiz ortaöğretim okullarına Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda, Atatürk İlke ve İnkılaplarına gönülden bağlı, gerek alan bilgisi ve gerekse meslek bilgisi yönünden iyi yetişmiş, mesleğinde çağın teknolojilerini kullanabilen üstün nitelikli matematik öğretmenleri yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenciler, üniversitede edindikleri öğretmenlik mesleğine ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirmek amacıyla ortaöğretim okullarında uygulamalı derslere katılır ve öğrenimlerinin son döneminde staj yaparlar.

Programda her yıl ortalama 120 öğrenciye alanında uzman öğretim elemanları tarafından öğretim hizmeti sunulmaktadır.

Anabilim dalında yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir.