EPDAD AKREDİTE
Tarihçe

Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü içinde, bu bölümün (o zamanki adıyla Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü) açıldığı 1982 yılında, Almanca eğitim yapan ortaöğretim kurumlarına matematik öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulmuş ve aynı yıl öğrenci alınarak eğitim ve öğretime başlamıştır. Programın eğitim dili kuruluşundan 2014-2015 öğretim yılına kadar Almanca idi. Dört yıllık öğretim süresi, 1998 yılında yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla beş yıla çıkartılmıştır.