EPDAD AKREDİTE
Etkinlikler

Matematik Eğitimi Seminerleri-1

Dr. Ayşe YOLCU KANAR-Esit(siz)liği Yeniden Düşünmek: Matematik Eğitiminin Kültürel Politikalarına Tarihsel Bir Bakış

Matematik Eğitimi Seminerleri-2

Dr. Selin URHAN-Argümantasyon ve Kanıt Yapma Sürecinin Analizi

Matematik Eğitimi Seminerleri-3 

Dr. Esra DEMİRAY-Bilişsel Bütünlük Bağlamında İspat Süreci

Matematik Eğitimi Seminerleri-4

Arş. Gör. Özgün ŞEFİK-Sonsuzluk Kavramının Matematik Eğitimindeki Yerine İlişkin Bir Perspektif

Matematik Eğitimi Seminerleri-5

Arş. Gör. Nilüfer ZEYBEK-Matematik Öğretiminde Oyunlaştırma

Matematik Eğitimi Seminerleri-6

Prof. Dr. Fazilet ERKEKOĞLU-Matematik Sanattır: Ne Eksik Ne Fazla!