EPDAD AKREDİTE
Genel Tanıtım

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı; 2016-2017 öğretim yılı başından itibaren aynı adlı Anabilim Dalı altında, Matematik Öğretmenliği Programı adıyla yeniden yapılandırılmıştır. Bu programın öğrenim süresi 4 yıl, öğretim dili Türkçe’ dir. Bu programa girebilmek için ulusal üniversite sınavında başarılı olmak gerekmektedir. Ana bilim dalına girmeye hak kazanan bütün öğrenciler, isteğe bağlı, 1 yıl süreyle hazırlık sınıfında yabancı dil eğitimi alabilirler.  

Bu programdaki öğrenciler; alan eğitimi, mesleki eğitim ve genel kültür dersleri almaktadırlar. Matematik Öğretmenliği Programı matematik ve matematik  öğretimi alanlarını kapsamaktadır. Programda, matematik öğretimine yönelik materyal geliştirme ve uyarlama, sınav hazırlama ve değerlendirme; öğrenci gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak dersi tasarlama ve özellikle matematik  öğretmeni yetiştirme gibi konularla ilgili bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.