EPDAD AKREDİTE
MKÖ362/MTÖ306 Soyut Cebir-II dersinin ders sorumlusu değiştiğinden programda değişikliğe gidilmiştir. Ders programlarını tekrar kontrol ediniz. Bilginize...